friluftsliv

Ökat besökstryck i naturen ska utvärderas

1:58 min
  • Efter ökat besökstryck i naturreservat och nationalparker under våren och sommaren ska Naturvårdsverket samla in erfarenheter från landets länsstyrelser för att se vad man kan lära av säsongen.
  • På norra Öland har man sedan några år tillbaka märkt att fler turister kommer till ön men i år har intresset för naturupplevelser också bidragit till fler anmälningar om att besökare inte följer de regler som finns för att skydda miljön.
  • Länsstyrelsen i Kalmar har fått ett 20-tal anmälningar om bland annat parkering och camping på otillåtna platser och terrängkörning i känslig natur.