Flygolyckan i Umeå

Efter slutrapporten – anhöriga kritiska till klubben

1:59 min
  • Haverikommissionen konstaterar att planet var för tungt lastat och att pilotens erfarenhet var begränsad.
  • Anhöriga riktar också kritik mot att klubben tillät en så pass oerfaren pilot flyga själv. 
  • Hör Mats Johansson svara på kritiken i inslaget.