Krisstöd

Stor skillnad mellan hur regionerna stöttar kultur under corona

2:10 min

Det är stor skillnad på vad regionerna har gjort för att stötta kulturverksamheten under coronapandemin, det visar en enkät som Kulturnytt har gjort.

Kulturnytt har frågat Sveriges 21 regioner vad de har gjort för att stötta kulturen under coronapandemin. Många har infört individuella arbetsstipendier, andra har köpt konst eller stöttat fria teatergrupper till exempel. Men region Sörmland och region Västerbotten har inte infört några extra stöd.

– Nej vi har inte haft något extra stöd utan vi har använt befintliga pengar till att säkra att de aktörer vi har haft avtal med men som inte har kunnat genomföra sina föreställningar eller konserter under coronaperioden. De har fått betalt ändå, säger Mikael Palo, kultur- och utbildningschef på region Sörmland.

Ingen region använt nya pengar utan de krisstöd som har införts har tagits från ordinarie budget. Region Gotland införde ett ”corona-kultur-stöd” som har kunnat sökas av både enskilda kulturutövare och av organisationer. De omfördelade 1 miljon kronor som aktörer kunde söka.

– Vi hade lite olika typer av stöd där det ena var ett kontantstöd för inkomstbortfall och ett stöd för kompetens och kvalitetsutveckling för att uppmuntra till fortsatt verksamhet. Det totala sökbeloppet uppgick till ungefär 3.8 miljoner, men vi hade bara en miljon att fördela.