Nio dog

Baktungt plan låg bakom flygolyckan i Umeå

1:54 min

Idag presenterade Statens haverikommission sin slutrapport för utredningen av flygolyckan i Umeå, där ett sportflygplan med fallskärmshoppare störtade.

Ett för tungt lastat plan kombinerat med sämre väderförhållanden och en pilot med begränsat flygerfarenhet blev tillsammans avgörande faktorer bakom olyckan som tog nio liv.

Planet, som var både för tungt och baktungt redan vid start, blev troligtvis för svårt att kontrollera i samband med att piloten skulle ta sig till högre höjd för att släppa hopparna.

I slutrapporten förklarar haverikommissionen att planet tappade fart i samband med att det steg till högre höjd. När hopparna sedan gjorde sig redo för att hoppa förflyttades den så kallade masscentrumpunkten, och piloten förlorade kontrollen över planet.

Enligt haverikommissionen hamnade planet under den hastighet som det behövde för att bäras upp, vilket ledde till att det girade kraftigt åt vänster och sedan föll till marken.

Haverikommissionen menar också att pilotens erfarenhet var begränsad, både när det kommer till normal flygning och fallskärmslyft, och att arbetsbelastningen var så hög för piloten att han inte kunde återfå kontrollen av planet.

– I samband med att hoppare rör sig för att hoppa ut får du ett ännu mer gynnsamt läge som ger en ”nos upp”-tendens. Det här ska då motverkas av piloten, som då redan har en ganska hög arbetsbelastning med att hålla fart, dra ned på varvtalet och underlätta för hopparna när de ska ut. Detta samtidigt som han ska precisionsnavigera till uthoppspunkten, säger Peter Swaffer, enhetschef för avdelningen för luftfart vid Statens haverikommission.

Navid Haghjo, ordförande för fallskärmsklubben i Umeå, säger att det gånga året varit tufft, men att man jobbat hårt för att kunna komma tillbaka.

– För mig känns det som en mardröm som hemsöker mig, det går inte en dag utan att den gör det. Det finns flera emotionella bitar i det, säger han.