Forskningsetik

Anmälda coronastudien - ett unikt fall

2:01 min
  • Fallet med den anmälda Uppsalaforskaren är första gången etikprövningslagen prövas rättsligt. 
  • Blodprov från 450 personer togs - utan att någon etikprövning gjordes. 
  • Forskaren bakom studien säger att det aldrig var meningen att resultaten skulle publiceras vetenskapligt.