Norrköpings kommun

Färre barn saknas i skolan

1:55 min
  • Norrköpings kommun har med en enkät kollat i samtliga skolor från förskoleklass till gymnasiet om det saknas elever som borde varit i skolan när höstterminen drog igång. Och i år saknas tre elever.
  • Förra året saknades 24 elever vid terminsstart och året dessförinnan saknades 21 elever.
  • En par förklaringar till minskningen kan vara att kommunen gör enkäten lite senare än tidigare så att man hinner ta reda på vad som hänt och även att kommunen förbättrat sina rutiner.