Coronaviruset

Sverige vill minska gränsproblemen i Norden

1:59 min

Coronapandemin har lett till gränsrestriktioner i Norden. För att försöka minska problemen med stängda gränser och förbättra samarbetet vid kriser föreslår nu Sverige att en ny samarbetsmodell införs mellan de nordiska länderna.

– Förslaget innehåller flera saker. Dels måste vi ha en dialog med varandra innan vi fattar beslut som påverkar de andra länderna, våra gränser och medborgare i Norden. Dels ska vi tillförsäkra att vi utesluter andra alternativ, om det finns någon möjlighet att inte stänga gränserna och hitta andra lösningar.

– Det påverkar tusentals medborgare i Norden som är beroende av öppna gränser, säger Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Coronapandemin har lett till gränsrestriktioner inom Norden, såsom stängda gränser och inresekarantän.

På ett digitalt nordiskt samarbetsministermöte i dag läggs Sveriges nya förslag till samverkansmodell fram, med målet att minska gränsproblemen.

Förslaget innehåller också en tredje del, om att minska de negativa konsekvenserna om gränsrestriktioner trots allt införs.

– När vi fattar sådana beslut ser man till att minimera konsekvenserna och försöka begränsa den här typen av gränsrestriktioner, som har fått så stora konsekvenser för våra medborgare.

– Det handlar om att vi ska ha en modell för hur vi fattar beslut som har en effekt på det nordiska samarbetet och en sådan modell eller överenskommelse ser jag inte finns idag, säger Anna Hallberg till Ekot.

På många håll i Sverige finns en frustration över situationen. Till exempel längs gränsen till Finland och i norra Bohuslän där den viktiga gränshandeln nästan har upphört på grund av norska karantänsregler och där familjer som bor på olika sidor av gränsen har svårt att träffas.

– Det här är ju allvarligt, både för vår ekonomi och för våra sociala mönster i våra gränsregioner.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg hoppas att förslaget ska bli verklighet och att det ska underlätta i framtiden.

– Vi måste ta det ansvaret från regeringarnas sida att bejaka de svårigheter som har varit idag och också hitta lösningar och möjligheter. Det här får inte uppstå igen, helt enkelt, säger Hallberg.