Rättsstatens principer

Kräver tuffare skrivning för att godkänna EU-budgeten

1:35 min

EU-parlamentet hotar att stoppa hela budgeten om den så kallade rättsstatsprincipen – som innebär att EU ska frysa bidrag till länder går i auktoritär riktning - inte skärps.

– Vi kommer inte att vika oss och bara acceptera detta. Ska vi ge vårt godkännande till EU-budgeten då förväntar vi oss en mycket starkare mekanism än vi har just nu. Så det här kommer att bli en stor diskussion som kommer att pågå i höst, säger Moderaten Tomas Tobé.

Tomas Tobés partigrupp, den konservativa och kristdemokratiska EPP, som är störst i EU-parlamentet, vill alltså skärpa den text som klubbades på toppmötet i somras om respekt för rättsstaten som villkor för att få EU-bidrag.

Bakom kravet står också de europeiska Socialdemokraterna, Liberalerna, de Gröna och Vänstern.

– Det kan inte vara så att vi tillåter att det hör fortsätter och att vi får ett antal auktoritära ledare som utnyttjar EU-medel på det här sättet, säger Tomas Tobé.

Enligt kompromissen från i somras, som nu ska omvandlas till lag, ska beslut om att frysa bidrag fattas av en kvalificerad majoritet av EU-länderna. Men det ger länder som Polen och Ungern alltför stort inflytande och möjlighet att blockera ett beslut, menar Tobé som i stället vill att EU-kommissionen ska få större makt.

Det här blir nu en stridsfråga i förhandlingarna, där EU-länderna står långt ifrån varandra. Ett tiotal länder är för att EU-bidragen nu villkoras, Ungern och Polen säger nej, medan övriga länder håller en låg profil och har ännu inte bekänt färg.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren hoppas nu få draghjälp från EU-parlamentet för att lagstiftningen ska bli så skarp som möjligt. Och han är optimistisk.

– Jag tror att det är fler än bara några få länder som vill ha den här mekanismen på plats. och som verkligen ansluter sig till arbetet för att stärka skyddet för rättsstatens principer i alla EU-länder, säger EU-minister Hans Dahlgren.