Generaldirektören avgår

Ernkrans: ”Varken regeringen eller UHR kan förutse framtiden”

1:50 min

På onsdagen meddelade Universitets- och högskolerådets (UHR) generaldirektör Karin Röding att hon avgår efter den senaste tidens turer kring högskoleprovet.

I måndags kom beskedet att regeringen och samarbetspartierna förväntar sig att ett högskoleprov genomförs i höst, och därför tillsätter en samordnare för att provet ska kunna bli av.

Detta trots att ansvarig myndighet, UHR, och landets universitets- och högskolerektorer sagt att det inte går att genomföra smittsäkert.

– Regeringen har beslutat att utse en nationell samordnare, som jag upplever som en överrock när jag läser texterna. Jag kan inte ta ansvar för min myndighets arbete utan att ha både ansvar och befogenheter, säger Karin Röding till Ekot.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning, beklagar att Röding väljer att gå från sin post, men säger samtidigt att hon är trygg med att myndighetens arbete kommer att fortsätta.

– Våra myndigheter har ansvar för genomförandet av högskoleprovet. Regeringen har varit behjälplig under hela den här tiden för att kunna fatta beslut i rätt tid efter rådande läge, för att göra allt vi kan för att kunna genomföra ett smittsäkert prov. Men varken UHR, regeringen eller universitet och lärosäten kan förutse pandemins utveckling.

Tycker du att Karin Röding gör rätt som avgår?

– Det är tråkigt när en generaldirektör väljer att avgå. Vi befinner oss i en svår tid. Det ställer höga krav på oss alla, men också på våra myndigheter. Jag önskar Karin all lycka till i framtiden, och är väldigt trygg med att myndighetens arbete kommer att fortlöpa. Jag kommer i närtid att presentera den nationella samordnare som ska bistå UHR i det viktiga arbetet för att genomföra ett smittsäkert högskoleprov. Vi lägger också 30 miljoner kronor på detta för att få det här på plats.