Våld i nära relationer

Länsstyrelsen larmar om fler våldtäkter och familjevåld

1:39 min
  • I sin lägesrapport till regeringen larmar länsstyrelsen i Örebro om att antalet anmälda våldtäkter och våld mot kvinnor och barn ökar i länet.
  • Antalet anmälda våldtäkter har ökat från 47 till 60 under samma tidsperiod ifjol, och Klara Bolinder, särskilt sakkunnig i jämställdhet tror att det kan hänga ihop med den pågående pandemin.
  • "Vi ser även i andra länder att familjevåld ökar under pandemin."