PFAS

Kommunbolag stäms för kemikalier i kranvattnet

1:59 min

Ronnebys kommunala VA-bolag har stämts av 166 kommuninvånare, för att kranvattnet innehöll PFAS-kemikalier.

Bland dem som druckit finns personer som fick i sig mycket höga halter av de långlivade och misstänkt hälsofarliga ämnena.

I dag inleds den ovanliga tvisten som ska pågå i tio dagar i Blekinge tingsrätt.  Domstolen ska pröva om det är en skada att ha fått i sig kemikalieförorenat dricksvatten.

– Någonstans måste man ju börja. Nu är det ju risk för skada och sjukdom som gäller, även om du inte fått en sjukdom så kan du få en. Risken att få en sjukdom, bara det tär på psyket, säger Cecilia Oijens, PFAS-föreningens ordförande och en av dem som drabbats.

Bland de som stämt det kommunala vattenverksbolaget finns personer som fått i sig de högsta halter av PFAS-kemikalier som överhuvudtaget uppmätts i en människa. PFAS misstänks kunna vålla skador på bland annat lever och sköldkörtel, och kopplas till cancer, men mycket om effekterna på kroppen är outforskat.

Länsstyrelsen i Blekinge hittade 2013 vid en extrakontroll extremt höga halter av PFAS-kemikalier i Ronneby kommuns vattentäkt Brantafors i Kallinge. Brunnen ligger intill flygflottiljen F17, som brukade ha brandövningar i närheten, med brandsläckningsskum som innehöll PFAS.

Tusentals personer hade då druckit kommunalt kranvatten därifrån under åratal, ovetande om att de hade fått i sig de långlivade PFAS-kemikalierna som ansamlas i kroppen. Det finns barn i Ronneby kommun som kommer ha kvar de giftiga kemikalierna då de är vuxna och kan få egna barn. PFAS-föreningen hävdar att ett liv i oro för att ha tagit skada är en skada oavsett om man visat sig blivit sjuk. De kräver vattenverket på skadestånd enligt produktansvarslagen.

Vattenverksbolaget Ronneby Miljöteknik håller med om att det vatten de levererat har orsakat förhöjda kemikaliehalter hos konsumenterna, men går inte med på att betala skadestånd.

– Vi anser inte att förhöjd halt av ett ämne i kroppen personskada och det är det som är själva huvudfrågan i rättegången, säger Mathias Kågell-Landgren, jurist vid Ronneby kommun.

Inte heller oro för möjliga skador i framtiden bör ersättas, enligt Ronneby Miljöteknik och Mathias Kågell Landgren.

– Här är det ju inte helt klart att risken är så allvarlig som man vill påskina. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Då är ju frågan: ska man reparera något som inte behöver repareras?

De som stämt kommunen har bildat en intresseförening, PFAS-föreningen, där Cecilia Oijens är med. Att processen nu startar efter snart sju år är ändå en lättnad, säger hon.

– Det känns väldigt skönt, äntligen. Även om jag är ledsen att stå engagerad i en sådan här sak, så känns det väldigt skönt att det äntligen ska bli av.