naturvärden

Svampar inventeras på Gotland

1:17 min
  • Just nu genomför länsstyrelsen en svampinventering på Gotland.
  • Syftet att ta fram underlag till arbetet med hotade svamparter, men även till skogsägare. 
  • "Det vi vill göra genom den här svampinventeringen är att lokalisera de områden som har den längsta skogliga kontinuiteten och de högsta naturvärdena", säger Magnus Martinsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.