Cykling

Östersund pilotkommun för mätning av cykelflöden

1:54 min
  • Just nu utför VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, ett nationellt pilotprojekt för att ta fram en enhetlig metod för mätning av cykelflöden i Sveriges kommuner.
  • Östersund, Stockholm och Uppsala är pilotkommuner.
  • "Vi kommer förhoppningsvis kunna använda resultaten för att planera nya cykelsatsningar", säger Maria Olsson från Grön Trafik vid Östersunds kommun.