Hylte

Hon vill utveckla bygden ur ett jämställt perspektiv

1:13 min
  • Jennie Cederholm Björklund i Hylte har varit med och startat ett kvinnligt nätverk som ska sprida kunskap och diskutera jämställdhetsfrågor.
  • Tanken är att nätverket ska erbjuda och arrangera olika aktiviteter.
  • "Vi vill utveckla bygden där vi bor med ett jämställt perspektiv", säger Jennie Cederholm Björklund.