Psykisk hälsa

"Mycket stress och press" – unga mår sämre i Sverige

1:58 min
  • Ungdomar i Sverige mår sämre psykiskt än i de flesta andra rika länder inom EU och OECD – det visar en ny rapport från UNICEF, där Sverige hamnar på plats 22 av 38.
  • Och det är något som unga i Dalarna känner igen.
  • "Ja, jag tycker att vår generation mår sämre än våra föräldrars generation", säger Yasmine Khadidi i Ludvika.