PFAS-rättegången

Rättegången om förgiftat vatten avbröts direkt

0:45 min

Idag inleddes rättegången i den så kallade PFAS-skandalen, tvisten där Ronnebybor fått i sig förorenat vatten och stämt det kommunala vattenverket.

Rättegången inleddes men pausade direkt efter start då nya bevis lämnats in om pågående forskning.

Efter en stund överläggning kom rätten med beskedet att bevisen kommer att användas.

Pfas-föreningens ombud, advokat Göran Starkebo, är starkt kritisk:

– Våra huvudmän har rätt till en rättvis rättegång och har rätt till skäligt rådrum. Vi behöver diskutera den här nya situationen med tingsrätten och motparten om hur vi ska hantera den, säger han.

Rätten har ännu inte gett besked om ifall rättegången ska fortsätta som planerat idag.

Föreningen menar att det inte går att fortsätta rättegången med den nya bevisningen eftersom förberedelsetiden för deras expertvittne då blir otillräcklig.

Då vill de hellre skjuta upp rättegången till nästa år.