Östgötaleden

Ökat tryck på populär led

1:52 min
  • Antalet besökare på Östgötaledens hemsida och digitala karta har mer än fördubblats i år jämfört med 2019, från drygt 8000 till 17 000 användare.
  • Region Östergötland ansvarar för leden och länets 13 kommuner står för skötseln i samarbete med lokala föreningar.
  • Enhetlig och bättre skyltning, fler parkeringsplatser och tätare tömning av soptunnor och toaletter är några förbättringar som planeras.