lagtolkning

Besked väntas från EU – kan påverka öns stenbrytning

1:59 min
  • Under torsdagen väntas vägledning från EU:s generaladvokat om hur EU-domstolen ska tolka lagen i ett miljömål på fastlandet som kan få betydelse för stenbrytningen på Gotland.
  • Det handlar om vad lagen säger när arter som skyddas av unionens lagstiftning hotas av en verksamhet.
  • Torunn Hofset, jurist på Naturvårdsverket, vill att Mark- och miljööverdomstolen också ber om vägledning från EU-domstolen när det gäller Nordkalks brytning vid Klinthagen i Lärbro.