جرایم خشونت‌آمیز سازمان یافته در کشور افزایش یافته است

2:13 min

بر طبق بررسی تلویزیون سوئد، تعداد شلیکها، انفجارها و کشتار در اثر جرایم سازمان‌یافته نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

یک سال از برنامه جامع دولت در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته می‌گذرد، اما آمار نشان می‌دهد که حجم این جرائم افزایش داشته است.

تعداد قتل‌ها، انفجارها و تیراندازی‌ها نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری سوئد به تلویزیون سوئد می‌گوید: تا زمانی که تیراندازی‌ها ادامه دارد، نمی‌توان (از نتیجه کار) راضی بود. اما می‌دانم که آنچه در زمینه برنامه ۳۴ ماده‌ای مبارزه با جرائم انجام می‌دهیم، کار عظیمی است. زمانی که دوره کنونی دولت پیش برود و بتوانیم مفاد این برنامه را به کار ببندیم، نتایج آن را شاهد خواهیم بود.

در سپتامبر سال گذشته و زمانی که برنامه مبارزه با جرائم در ۳۴ بند از سوی میکایل دامبری، وزیر کشور، ارائه شد، او این برنامه را «قدرتمندترین و گسترده‌ترین برنامه‌ای که برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته که تاکنون در سوئد معرفی شده است» نامید. اما اکنون و یک سال پس از ارائه این برنامه، جرائم سازمان‌یافته گسترش یافته است.

وزیر دادگستری به تلویزیون سوئد می‌گوید که عصبانیت منتقدین را در این زمینه درک می‌کند: می‌توانم عصبانیت در این زمینه را درک کنم. این چیزی است که خودم نیز گاهی حس می‌کنم، اما اگر خواهان قوانین جدید هستیم، (این قوانین) باید قوانین مفصل (و شفافی) باشند که دادگاه‌ها بتوانند بر اساس آنها رأی صادر کنند.

گزارش تلویزیون سوئد می‌گوید که در زمینه جرائم سازمان‌یافته، در قیاس با سال پیش، تعداد تیراندازی‌ها از ۳۳۰ مورد به ۳۴۸، تعداد قتل‌ها از ۳۸ به ۴۳ و انفجارها از ۱۱۰ به ۱۴۱ مورد افزایش داشته است.