Avfallshantering

Nu minskar sopberget i Sundsvall

1:47 min
  • Sundsvall energi har länge haft problem med ett berg av sopbalar på Blåbergets avfallsanläggning, vilket blivit ett ärende för miljökontoret.
  • Enligt st.nu låg det 2016 ca 45 000 ton hushållsavfall på tippen (ca 50 000 balar), men nu har Sundsvall energi bränt tiotusentals balar.
  • "Om ett år ska vi inte ha mer än 6000 bal och så körs det till avfallspannan under året", säger produktionschefen Bjarne Öberg.