Fiskbestånd

Sprängfiske för att rädda fiskbeståndet

1:46 min
  • Länsstyrelsen sprängprovfiskar för att undersöka fiskbestånden.
  • Johan Persson och hans kollega Gustav Johansson spränger små laddningar i vattnet och samlar sedan in och undersöker fiskarna.
  • "Ett sätt att hålla koll på hur fiskbestånden ser ut", säger Johan Persson.