پیشنهاد سویدن برای کاهش محدودیت‌های مرزی میان کشورهای شمال اروپا

2:24 min

پاندمی کرونا منجر به محدودیت‌های مرزی در میان کشورهای شمال اروپا شده است. در تلاش برای کاهش مشکل مرزهای بسته و بهبود همکاری در جریان بحران کرونا، سویدن اکنون یک مدل جدید همکاری پیشنهاد داده است.

انا هالبری وزیر بازرگانی خارجی و امور کشورهای شمال اروپا می‌گوید: این پیشنهاد شامل چندین مورد است. بخشی از آن رابطه و گفتگوی فعال در زمینه تصامیمی است که در نتیجه شهروندان را متاثر می‌کند. بخش دیگر آن جستجوی راه‌‌حل‌های ممکن است که از بسته شدن مرز جلوگیری کند. او در ادامه گفته است که این تصامیم هزاران شهروند را تحت تاثیر قرار می‌دهد که زندگی‌شان وابسته با باز بودن مرزها است.

پاندمی کرونا باعث شده است تا محدودیت‌های مرزی تشدید یابد. امروز سویدن در یک نشست دیجیتالی وزرای کشورهای‌ شمال اروپا، پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت را ارائه می‌کند تا مشکلات مرزی کاهش یابد.

بخش سوم این پیشنهاد شامل کاهش اثرات منفی محدودیت‌های مرزی است. انا هالبری می‌گوید: این تصمیم به دلیلی اتخاذ شده است تا پیامد‌های محدودیت‌های مرزی را کم اثر کنیم و تلاش کنیم تا شرایط مرزی بهبود یابد. وضعیت کنونی پیامد‌های جدی را برای شهروندان ما در پی‌ داشته است.

در بسیاری از مناطق کشور نا امیدی جدی از این وضعیت وجود دارد. بطور مثال در مرز با فنلند و در شمال کشور در بوهوسلن که یک نقطه مرزی مهم از نقطه نظر بازرگانی با ناروی است، تقریبا فعالیت‌ها به دلیل قرنطین، متوقف شده است. خانواده‌های که در دو سوی مرز زندگی می‌کنند برای دید و بازدید با مشکل مواجه‌اند.