ሽወደን ብዝምድና ብዝተደራጀው ማፍያታት ትጭነቕ

3:21 min

ብመሰረት ላዕለዋይ ምክትል ኣዛዚ  ፖሊስ ሽወደን  ማትስ ሎፍቪን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰምበት ዝሓበሮ፡ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝምድናን ቀቢላን ዝተመስረቱ ኣስታት 40 ዓበይቲ ቤተሰባዊ ሓደገኛታት ማፍያታት ኣለው። ናብ ሽወደን ድማ ብዝተወሃሃደ ኣገባብ ክዘምቱ ዝመጹ እዮም። ነዚ ንምግባር ድማ  ሰባት ብጻዕቂ ሰፊሮምሉ ኣብ ዘለው ብቐሊሉ ክትቆጻጸሮ ኣብ ዘሸግር ሰባት ብስእነት ስራሕ ተሸጊሮም ብቐሊሉ ንገበን ዝምዝመዙሉ ከባቢታት ይነብሩ። ሰባት ንህይወቶም ስለ ዝሰግኡ ብዛዕብኦም ሓበሬታ ክህቡ ይሽገሩ። ዓቢ ጸገም ናይ  ስቕታ ባህል ኣሎ።ስለዚ ንስራሕ ፖሊስ ኣሸጋሪ ብምዃኑ ነዚ ናይ ኩሉ  ሰብ ድጋፍ ከም ዘድልዮ ማትስ ሎፊቪን የረድእ።

ሰባት ዝስምዖም ጭንቀት ኣነ ውን ይስምዓኒ።  ኮይኑ ግና ኣብያተ ቤት ፍርዲ ነዚ ብጉጅለ ማፍያታት ዝፍም ከበድቲ ገበናት ዝመጣጠን ከምቲ ዝድለ ብይን ክህባ ተወሳኺ መብርሂ የድልዮ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ይብል ዮሃን ሞርጋንሶን ሚኒስተር ፍትሒ።