SJUKVÅRD

Unik bakterie på SÄS – smittspårning pågår

1:37 min
  • Den VRE-bakterie som funnits hos patienter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås tillhör inte någon känd bakteriestam utan är unik. 
  • Det innebär att den kan ha muterat och uppstått på sjukhuset. 
  • Alla som vårdats på de aktuella avdelningarna kontaktas och uppmanas att lämna prover.