E6 öppen igen vid Mellbystrand

  • Just nu bärgas den tankbil som välte under morgonen mellan Mellbystrand och Skottorp och dessutom måste vajerräcket lagas.
  • Ett öppet körfält i vardera riktning. 
  • Finns ingen prognos när bärgningsarbetet är klart. 

    Texten uppdateras