Coronastöd

Inte alla regioner ger coronastöd till enskilda konstnärer

1:52 min

Kulturutövares möjlighet att få stöd under coronakrisen skiljer sig åt beroende på i vilken region de bor. I 14 av 21 regioner kan enskilda konstnärer söka stöd i form av exempelvis stipendier, visar Kulturnytts enkät.

I Halland kan kulturskapare söka både arbetsstipendier och projektstöd.

– De som drabbades allra hårdast och snabbast är ju de fristående utövarna som inte har anställningar eller är del av en institution, därför tycket vi att det var angeläget att bevara hela infrastrukturen och rikta stödet till de här utövarna, säger Eva Nyhammar.

Totalt har region Halland omfördelat 1,3 miljoner inom den vanliga budgeten för att ge extra krisstöd, och pengarna kommer från verksamheter som är inställda på grund av corona.

Alla regioner utom två har infört ett riktat stöd till kulturverksamheter under coronapandemin, och 14 av regionerna har gett stöd till enskilda kulturskapare. Det visar Kulturnytts enkät. De regioner som inte gett stöd till enskilda, har stöttat exempelvis teatergrupper eller köpt in lokal konst.

I Västerbotten har kulturverksamheter kunnat söka ett generellt stöd till företagare men stöd till enskilda konstnärer, som stipendier, har inte införts.

– Vi såg inte den långsiktiga vitsen med att ge stipendier på några tusen kronor, säger Nina Björby (S), ordförande för kulturutskottet i Västerbotten:

Nina Björby säger att de i nuläget prioriterar de kulturverksamheter som de redan ger stöd till.

Även om stödet, i form av stipendier, ibland inte handlar om mer än 10 000 kronor, är det ändå viktigt, menar Marika Lagercrantz, ordförande för KLYS, en paraplyorganisation för kulturskapare:

– Trots att det är väldigt lite pengar det är frågan om kan det ha väldigt stor betydelse för en enskild kulturskapare som kan gå på knäna ekonomiskt, säger Marika Lagercrantz.