Norsjö

Skyddsombud slår larm: Äldre far illa på boende

0:59 min
  • Skyddsombudet på ett äldreboende i Norsjö kommun larmar om ökad arbetsbelastning som gör att både personal och de boende far illa.
  • Skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket griper in eftersom följden blir att dementa är oroliga när de lämnas ensamma, mediciner glöms och raster inte hinns med.
  • P4 Västerbotten har varit i kontakt med ansvarig chef inom kommunen som ännu inte nåtts av anmälan och därför vill vänta med att kommentera saken.