Suicidpreventiva dagen

"Vi dolde aldrig att pappa hade hängt sig"

1:43 min
  • Under hela Andreas "Kalle" Nilssons uppväxt fick han höra från sin pappa att denne skulle "göra av sig" och till slut hängde sig pappan.
  • Kalle och hans familj har aldrig försökt dölja pappans självmord och tycker det är viktigt att prata öppet om självmord.
  • Vid Knutpunkten i Helsingborg stod på torsdagen, suicidpreventiva dagen, socialsekreterare för att prata om vikten av att just prata om självmord.