Förskolor

Utredning: Lägg ner och slå samman förskolor i Hudiksvall

0:32 min
  • Förskoleverksamheten i Hudiksvalls kommun står inför stora utmaningar och därför föreslår nu en ny utredning att flera förskolor i kommunen slås samman eller läggs ned och att barnen flyttar till andra förskolor.
  • Orsaken är att lokalernas skick, på vissa håll, är i stort behov av renoveringar, samt att man vill få en mer jämn fördelning av förskolebarn.
  • Utredningen lämnades över till politikerna i dag och planen är att lärandenämnden i Hudiksvall ska fatta beslut i oktober.