Gängkriminaliteten: Ska omedelbarhetsprincipen förändras?

12 min
  • En grundbult i svenskt rättssystem är den så kallade omedelbarhetsprincipen: Det är det som händer och sägs under en rättegång som domstolen ska döma på, det som läggs fram då.
  • Förändring av den skulle göra om svensk rättsprocess fundamentalt och regeringen vill se en förändring och i höst kommer man lägga fram förslag om detta.
  • Hör debatt mellan Paulina Brandberg, åklagare och Thomas Olsson, advokat.