Högskoleprovet

Peter Honeth blir samordnare för högskoleprovet

1:56 min

Regeringen har idag utsett Peter Honeth till nationell samordnare för högskoleprovet. Samtidigt blir Maria Linna Angestav vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR, efter att Karin Röding igår avgick i protest mot regeringens hantering av högskoleprovet.

– Mitt uppdrag är att gå igenom tillsammans med UHR och universitet och högskolor och se om vi kan hitta några rimliga lösningar, säger Peter Honeth.

Peter Honeth har en bakgrund som statssekreterare på utbildningsdepartement under alliansregeringen. Han tillträder i ett komplicerat läge.

I början av augusti ställde UHR in höstens högskoleprov eftersom man i samråd med universiteten och högskolorna bedömde att det inte går att genomföra provet på ett smittsäkert sätt.

Några veckor senare beslutade regeringen att högskoleprovet ändå skulle genomföras, men för en begränsad grupp. Detta efter press från riksdagen.

Rektorerna för landets universitet och högskolor gick då ut i en gemensam debattartikel där de kritiserade regeringens beslutet och upprepade att högskoleprovet skulle innebära alltför stora risker för smittspridning.

I måndags meddelade regeringen att de tillfälligt flyttar ansvaret för att genomföra provet från lärosätena till UHR. En nationell samordnare skulle också placeras vid UHR för att bistå myndigheten, det blir alltså Peter Honeth.

Det här fick UHR:s generaldirektör Karin Röding att avgå igår. Hon menar att ärendet har skötts illa från start och att regeringen inte lyssnat på expertmyndigheter. Karin Röding upplever den nationella samordnaren som en överrock, sade hon till Ekot i går.

– Befälsordningen är väldigt otydlig och jag är van vid att ta ansvar men med ansvar följer också att man måste ha befogenheter och det uppfattar inte jag att jag har i den här frågan och därför har jag valt att begära jag mitt entledigande, säger Karin Röding.

Men Peter Honeth menar att han helt enkelt kommer att hjälpa myndigheten att få tillstånd ett högskoleprov under oktober månad.

– Jag är på det sättet en resurs och en tillgång, jag är inte en överrock, det är verkligen inte varse min egen uppfattning eller vad jag har förstått att regeringen ser det, säger Peter Honeth.