Suicidpreventiva dagen

Självmord är en ständigt aktuell fråga för lokförare Håkon

1:00 min
  • En tiondel av alla självmord sker vid vägar, järnvägar och broar.
  • För lokföraren Håkon Söderberg Jansen är den här frågan ständigt aktuell.
  • "Jag är kamratstödjare när sådant här händer", berättar Håkon Söderberg Jansen.