Från 56 till 60 år

Förslag: Höjd åldersgräns för studiemedel

1:55 min

Åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från dagens 56 år - till 60. Det föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i den kommande höstbudgeten.

– Studiemedelssystemet i Sverige är ett av världens bästa, och vi vill gärna att det ska komma fler till del, längre i livet, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Den som studerar på högskola eller universitet på heltid kan få bidrag och lån från Centrala studiestödsnämnden, CSN, i högst sex år.

Men antalet veckor man har rätt att låna pengar minskar successivt från det år man fyller 47, och den som är äldre än 56 år kan varken få bidrag eller lån.

Det är de här reglerna som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nu vill ändra. Av den kommande höstbudgeten framgår det alltså att åldersgränsen för studiemedel ska höjas med fyra år – till 60 år – och att nedtrappningen i rätten att låna ska börja vid 51.

En av punkterna i det så kallade januariavtalet mellan de fyra partierna är att "möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska utökas" genom mer generösa villkor inom studiemedelssystemet, och nu kommer alltså ett färdigt förslag.

Det nya regelverket, som beräknas kosta 119 miljoner kronor om året, ska börja gälla senast år 2022 säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

– Vi lever längre, fler vill jobba längre, fler kommer att behöva jobba längre. Då är det viktigt att man kan omskola sig, lära nytt, och se till att man är kvar i arbetslivet. Ska man kunna ha råd att lära sig nytt, då måste också studierna finansieras. och därför vill vi höja åldern för studiemedel.

Samtidigt är det ju väldigt få personer som är över 50 år och har studiemedel. Hur många tror du kommer att nappa på det här?

– Det beror ju på att arbetslivet förändras, men vi har ju inte riktigt förändrats i mentalitet och våra system har inte heller uppmuntrar denna möjlighet. Men jag ser fler och fler äldre som faktiskt går tillbaka till universiteten och vill studera vidare, säger Nyamko Sabuni.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår också att åldern för när studielånen ska vara återbetalda höjs från 60 till 64 år.