Chef avgår

Vansbros skolchef slutar – oense med politikerna

1:43 min
  • Skolchefen i Vansbro kommun lämnar sin tjänst med omedelbar verkan och blir arbetsbefriad i ett år.

  • Enligt kommunalrådet beror det på att skolchefen inte har hållit med politikerna om precis hur skolan ska skötas.

  • "Det handlar om en förtroendefråga. Det är en samlad bedömning", säger Stina Munters (C), kommunalråd i Vansbro.