መንግስቲ ናይ ሓሙሽተ ቢልዮን ሓገዝ ንናይ ግሊ ዋኒናት ይእምም

3:01 min

መንግስቲ፡ ሊበራልን ማእከላይን ሰልፍታትን  ፡ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ኣጸቢቖም ንዝተሃስዩ ብግለ-ሰባት ዝውነኑ ናይ ብሕቲ ዋኒናት ንምሕጋዝ፡ ናይ 5 ቢልዮን መንግስታዊ  ፊናንስኣዊ ሓገዝ ክግበረሎም እማመ ኣቕሪቡ፡፡

– ለበዳ ክሮና ንብዙሓት ኣውፈርቲ ኣጸቢቑ ሃስዩዎም’ዩ፡፡ ብዉልቀ-ሰባት ዝዉነኑ ትካላት እቶም ብፍሉይ ዝተሃስዩ’ዮም፡፡ እዚ ሓገዝ’ዚ ካብ’ቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ዶንግዩ’ዩ፡፡ ሕጂ ግን ነዞም ትካላት ‘ዚኣቶም ልክዕ ከምቶም ካልኦት መታን ነቲ ዝኸስርዎ ካሕሳ ክረኽቡሉ ሓገዝ ክወሃቦም’ዩ፡ ትብል ኣንየ ሉፍ መራሒት ማእከላይ ሰለፊ፡፡

ዕላማ ናይ’ዚ ብመንግስቲ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ደገፍ፡ ንከም ኣብ ባህሊን ቑንጅና ሳሎንን ዝኣመሰለ ዝነጥፉ እሞ ዓቢ ክፋል ኣታዊኦም ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ዝሰኣኑ ናይ ብሕቲ ዋኒናት ንምሕጋዝ’ዩ፡፡

እቲ ገንዘባዊ ደገፍ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ ካብ መጋቢት ክሳብ ሰነ ንዝኸሰርዎ ኣታዊ ዘሕዊ ኮይኑ፡ ደረት ብዝሒ እቲ ሓገዝ ድማ 120,000 ክሮነር ክኸዉን’ዩ፡፡ ናይ’ዚ ሓገዝ እዚ ተረባሒ ክተከውን፡ ካብ’ቶም ከተማለኦም ዘልካ ቕጥዕታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እንተወሓደ ናይ 200,000 ክሮነር ዘእተኻ ክትከዉን ይግባእ ዝብል’ዩ፡፡

– እዚ ገንዘብ እዚ፡ ንብዙሓት ነዚ ዘሎ ቕልውላው ክሰግሩዎ ከኽእሎም’ዩ፡፡ ብመሰረቱ፡ ሕቶ መሰል እዉን ኮይኑ’ዩ ዝረኣየኒ፡፡ እዞም ብውልቀ-ሰባት ዝውነኑ ትካላት፡ ምስ’ቶም ሓላፍንቶም ዝተወሰነ ናይ ብርኪ ትካላት ብማዕረ ክሕብሓቡ ይግባእ: ትብል ኣንየ ሉፍ፡፡

ኣቐድም ኣቢሉ፡ እዞም ብዉልቂ ዝዉነኑ ትካላት፡ ንዝተፈላለየ ምኽንያታት፡  ተረባሕቲ ናይ’ቲ፡ ምስ ምምጻእ ለበዳ ኮሮና፡ ክወሃብ ዝጸንሐ ጥቕላል ገንዘባዊ ደገፋት፡ ከምቲ ዝግባእ ክኾኑ ስለዘይተገብረ፡ ነቐፌታ ጸኒሑ እዩ፡፡

– ካብ ዝሓለፈ ጽድያ ጀሚሩ ነቲ ዘሎ ደገፍ ክንጥቀመሉ ብዘይምኽኣልና ዘይዕጋበት ጸኒሑ’ዩ፡፡ እቶም ምኽንያታት ዝተፈላለዩ’ዮም። ማእከላይ ሰልፊ ግን ሂወት እዞም ናይ ውልቂ ትካላት ንምቅላል ብዙሕ ክጽዕር ጸኒሑ፡ ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ምምይያጥ ባጀት ንዝምልከት፡ እንሆ ሓድሽ ቕዲ ሒዙ ቀሪቡ’ሎ፡ ትብል ኣንየ ሉፍ፡፡

ኣብ ሽወደን፡ ዝተፈላለያ ዓይነታት ኩባንያ ኣለዋ፡፡ ናይ ግሊ ትካል ወይ enskild firma ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ፡ ሓደ ዉልቀ-ሰብ፡ ሓላፍነት ዝስከም ወናንን ኣካያድን እቲ ትካል ዝኾነሉ’ዩ፡፡