Djur och natur

Över 90 procent av jordens skyddade naturområden är isolerade

0:46 min

En kartläggning av jordens skyddade naturområden visar att majoriteten av dem är separerade från varandra. När naturområdena isoleras av mänskliga aktiviteter riskerar djur och växter att ta skada, menar forskare.

Mer än 90 procent av jordens skyddade naturområden är isolerade, enligt studie gjord vid University of Queensland.

Omkring 40 procent av jordens markbundna yta är naturligt intakt men en övervägande majoritet av de här områdena ligger alltså separerade från varandra, skriver forskarna som menar att det här är en alarmerande siffra.

När naturområden isoleras på grund av mänsklig aktivitet som markrensning för jordbruk, gruvdrift och urbanisering isoleras också de växt- och djurarter som lever där. Det gör till exempel att djur som hotas av bränder eller av plötsliga klimatförändringar inte kan migrera till nya områden för att klara sig.

Forskarna menar att den här kartläggningen är viktig för att kunna sätta upp tydligare globala och nationella mål för bevarandet av arter och landskap - där isolerade skyddsområden inte är tillräckligt.