Alkohol

Lågutbildade värst drabbade av alkoholrelaterad dödlighet

0:55 min

Lågutbildade är i betydligt högre grad drabbade av alkoholrelaterad dödlighet än grupper med högre utbildning.

När alkoholkonsumtionen i samhället ökar drabbas personer med lägre utbildning extra hårt. Det visar en studie från Stockholms universitet, där forskarna undersökt alkoholrelaterad dödlighet i samband med en ökad alkoholkonsumtion i samhället, där man tittat på försäljningen av alkoholhaltiga drycker från Systembolaget.

Två olika typer av dödlighet har mätts i studien – alkoholspecifika dödsfall, där alkohol har varit direkt eller indirekt orsak, och så kallad våldsam död, där alkohol ses som en bidragande orsak, till exempel i dödsolyckor, självmord eller mord.

Resultaten visade att alkoholspecifika dödsfall var nästan 14 gånger högre för befolkningsgruppen med låg utbildningsnivå, jämfört med gruppen med hög utbildning, trots att alkoholkonsumtionen ökade lika mycket i alla grupper. Även våldsam död var betydligt vanligare hos gruppen med låg utbildningsnivå.

Forskarna menar att en trolig förklaring till skillnaderna kan vara att gruppen med låg utbildning har fler hälsoriskfaktorer som gör att effekten av alkohol blir större.

Referens: Norström, T. and Landberg, J. (2020), The link between per capita alcohol consumption and alcohol‐related harm in educational groups. Drug and Alcohol Review. DOI:10.1111/dar.13114.