Nya siffror

Allt färre årsarbetskrafter på svenska museer

1:27 min

Det blir bara färre och färre årsarbetskrafter på svenska museer, det framkommer i en rapport från Myndigheten för kulturanalys med siffror från 2019.

En årsarbetskraft kan vara en heltidsanställning eller till exempel två halvtidsanställningar.

Moa Olin är statistiker på Myndigheten för kulturanalys.

– Rapporten visar att antalet årsarbetskrafter minskade 2019 jämfört med 2018. Totalt minskade antalet årsarbetskrafter med en procent. Det är inte en jättestor minskning jämfört 2018, men det är en trend som pågått de senaste åren, och vi ser nu den lägsta nivån sen mätningarna började 2003.

Den största minskningen av årsarbetskrafter kunde man se på regionala museer, där det på ett år minskat med fem procent. På centrala och kommunala museer kunde man dock inte se någon minskning.

Moa Olin på Myndigheten för kulturanalys kan inte i nuläget säga något om varför siffrorna stadigt går nedåt, och heller inte sia om 2020 års siffror.

– Samtidigt så vet vi ju också att många museer fått stänga sin verksamhet en lång period under året, och att de som sagt vittnar om att stängningarna haft mycket negativa konsekvenser för deras besöksantal, ekonomi och personal, säger hon.