Omfattande ryktesspridning under coronapandemin

6:27 min

Orsaken till varför rykten uppstår vid stora kriser i samhället och hur rykten ska bemötas är något som analyseras i en ny vetenskaplig rapport.

När orsakar ett rykte störst skada och vilka fallgropar ska myndigheterna undvika? Det är några frågeställningar som forskarna tittat på. De menar dessutom att rykten kan vara något positivt.

– Rykten har ett oförtjänt dåligt rykte, säger medförfattaren Lars Nord, professor i vetenskap och kommunikation vid Mittuniversitetet.

Studien är en del i ett större forskningsprojekt om krishantering och kommunikation i samarbete mellan Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Northwestern University i Chicago.