Koldioxidutsläpp

EU tar nytt steg mot skärpta klimatmål

1:57 min

EU tar nu steg mot skärpta klimatmål. Miljöutskottet i Europaparlamentet har precis röstat för ökade utsläppsminskningar till 2030, och år 2050 ska EU vara klimatneutralt.

– Vi fick ett bra resultat idag, med bland annat en stark höjning för 2030 med 60 procents reduktion, säger den svenska socialdemokraten Jytte Guteland, ansvarig förhandlare i parlamentet.

Det ansvariga utskottet i EU-parlamentet, miljöutskottet, röstade idag för att EU ska minska sina koldioxidutsläpp till år 2030 med 60 procent, jämfört med 1990 års nivå.

Det nuvarande målet ligger på 40 procents minskning – och att höja det målet är ett steg mot att nå EU:s övergripande klimatmål – att unionen ska bli klimatneutral till år 2050.

När det gäller just målet om klimatneutralitet röstade miljöutskottet också för att det ska vara bindande för alla EU-länder på nationell nivå.

Miljörörelsen hade dock önskat tuffare mål då de menar att detta inte räcker för att nå ambitionen i Parisavtalet.

Inför dagens omröstning hade den svenska klimataktivisten Greta Thunberg ett videomöte med miljöutskottets ordförande, där hon manade till ytterligare skärpning.

Jytte Guteland säger att hon personligen hade velat se ett högre mål för 2030, på 65 procents minskning, men att hon ändå är nöjd med dagens resultat. Hon säger också att påtryckningar från klimataktivister som Greta Thunberg spelat roll.

– Jag vet att Greta Thunberg och hela den unga rörelsen med Fridays for future och även andra ”Gretor” i fler länder har spelat väldigt stor roll den här veckan.

Men att EU till slut sätter ett mål om 60 procents utsläppsminskning till 2030 är högst osäkert.

Hela parlamentet måste godkänna målet och här i parlamentet har två andra rådgivande utskott, för jordbruk och industri, röstat för lägre mål på 55 procent.

Samma nivå väntas EU-kommissionen lägga sig på när den lägger fram ett formellt förslag, vilket väntas nästa vecka.

Därtill måste Jytte Guteland och EU-parlamentet senare enas med medlemsländerna, där klimatambitionerna generellt är lägre.