Matproduktion

Kraftigt fallande export för livsmedelsindustrin

1:54 min

Trots att det har gått bra för mataffärerna under pandemin har den svenska livsmedelsproduktionen minskat. Framför allt har exporten minskat.

– Ungefär 45 procent av det som produceras i Sverige säljs via andra kanaler än dagligvaruhandeln. En stor del på exportmarknaden och en icke oväsentlig del till svenska hotell- och restaurangföretagare. De delarna har gått betydligt mycket sämre och drar ner hela produktionen för svensk livsmedelsindustri under andra kvartalet, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal till Ekot.

Den inhemska försäljningen för livsmedelsproducenterna låg på ungefär samma nivå som under andra kvartalet i fjol, men däremot minskade exporten och det ledde till ett tapp totalt sett. Produktionsvolymen minskade med tio procent.

Många livsmedelsproducenter i Sverige har kompenserat för den stora minskningen i försäljning till hotell- och restauranger genom att öka försäljningen till dagligvaruhandeln. Men det gäller inte alla företag.

– För lokalt beroende bagerier eller lokalt beroende charkuterier, som har en stor del av sina leveranser till hotell- och restaurangnäringen i området, är tappet på mellan 50 och 60 procent av omsättningen i vissa fall, säger Carl Eckerdal.

Exporten har minskat med ungefär fem procent under det andra kvartalet.

– Det är den absolut sämsta siffran som vi har fått redovisat de senaste elva åren. En sådan djupdykning i exporten har vi inte sett innan.

Men att färre norrmän åker till Sverige och handlar har gjort att exporten till Norge tvärtom har ökat.

– När norrmännen inte kan åka över gränsen och handla i Sverige köper de svenskproducerat i Norge i stället, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.