Förorenade marken på Mariebo

Kommunen säger nej till att lösa in husen

1:53 min
  • Jönköpings kommun säger nej till att lösa in sex villor på Mariebo i Jönköping som ligger på förorenad mark som klassats som mycket farlig för människors hälsa och miljö. 
  • Sex familjer har vädjat till kommunen om att lösa in husen, som är osäljbara, eftersom marken är kraftigt förorenad. 
  • "Det här är inte ett hem längre, det är inte mitt hem. Vi är fångna här" säger Marie Wikander, en av villaägarna. 
  • "Våra jurister har tittat på det här, och konstaterat att det inte går med lagstiftningen som den är nu", säger stadsdirektör Johan Fritz i Jönköping.