Östhammar

Kommunen vill se mer arbete hemifrån även i framtiden

1:58 min
  • Östhammars kommun planerar för att distansarbetet ska bli en naturlig del av arbetslivet i framtiden.
  • Bland de positiva effekterna med arbete hemifrån nämns minskad sjukfrånvaro.
  • "Vi vill dra nytta och lärdom av vårens erfarenheter", säger Paulina Lundberg, HR-chef på Östhammars kommun.