Muddring

Göteborgs hamn gör plats för större fartyg

1:23 min

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade i dag att låta Göteborgs hamn påbörja arbetet med att fördjupa farleden till containerhamnen och förstärka kajen. Arbetet ska leda till att importen och exporten till och från Sverige blir effektivare och billigare.

Drygt 70 procent av all Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och hälften av alla containrar som når landet går via Göteborgs hamn.

Idag kan de största oceangående fartygen bara komma in till hamnen halvt lastade på grund av farledsdjupet. Direktlinjer är viktiga för att slippa omlastning i Europa.

Prislappen för att nu muddra fyra meter djupare och förstärka containerkajen i Göteborg blir runt 2,5 miljarder kronor, där Trafikverket och Göteborgs stad delar på kostnaden.

Arbetet väntas vara klart 2026.