Ska minska utsläppen

Mer förnybart ska blandas i bensin och diesel

1:11 min

Regeringen och samarbetspartierna har nu kommit överens om att kraftigt höja den så kallade reduktionsplikten för drivmedel. Alltså den lag som tvingar bensinbolagen att blanda in allt mer förnybar råvara i bensin och diesel för att minska utsläppen.

Ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transporter. De utsläppen ökar på grund av alltmer vägtransporter. Ska klimatmålen nås, måste de utsläppen ner.

En av regeringens och samarbetspartiernas verktyg heter reduktionsplikt, den lag som tvingar bensinbolagen blanda in alltmer förnybar råvara i bensin och diesel. Både drivmedelsbranschen och andra delar av näringslivet har väntat på beskedet.

I dag är nivåerna knappt fyra procent reduktion för bensin och 21 procent reduktion för diesel.

De fyra samarbetspartierna är nu överens om att nivåerna inom tio år i ska bli 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, och de beräknar att Sveriges totala utsläpp kan minska med 14 procent.

Partierna är också överens om att bränslebytet för flyg ska införas under nästa år.