Sjukvård

Regionens Maria Söderkvist om chefskritik: Ingen nyhet för mig

1:55 min
  • Flera enhetschefer på Östersunds sjukhus är kritiska till den konsultrapport som sammanställts av det konsultbolag som regionen anlitat utan giltig upphandling.

  • Chefernas kritik tar bland annat avstamp i att det är svårt att få en helhetsbild utifrån lösryckta citat.

  • "Delar av det här är ingen nyhet för mig", säger Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör på regionen.