Biodrivmedel

Bolund om förnybara bränslet: “Ska inte bli dyrare att tanka”

1:47 min

Enligt finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) kommer regeringens satsning på förnybar råvara i bensin och diesel, att leda till investeringar som innebär lägre priser på biodrivmedel.

– Detta innebär att vi ställer krav nu på att utsläppen från diesel och bensin måste minska kraftigt. Redan från nästa år och fram till 2030. Detta kommer att leda till att vi får stora investeringar i biodrivmedelsfabriker i Sverige, säger Per Bolund.

85 procent av biodrivmedel importeras i dag enligt klimatpolitiska rådet som har pekat på riskerna att det blir dyrare att tanka om efterfrågan stiger.

Blir det dyrare att tanka med den här omställningen?

– Nej, vår bedömning är att man har importerat mycket för att att man inte har vågat göra långsiktiga investeringar. Nu kommer vi med en plan som gör att de som producerar drivmedel vågar göra investeringar, säger Per Bolund till P1-morgons Mikael Kulle.