familj

Nya föräldrar kan få fler hembesök – ska öka tilliten

1:48 min
  • Förstagångsföräldrar i Sverige som bor i Fröslunda i Eskilstuna kommer att ingå i en pilotstudie som redan gjorts i Rinkeby och Kista med goda resultat.
  • BVC och socialtjänst kommer att göra flera hembesök hos familjer med spädbarn som följs upp.
  • "Det skapar tillit till socialtjänsten, ökar tryggheten och har fungerat brottsbekämpande, på sikt, i områden där besöken gjorts", säger Christina Andersen från familjeenheten i Eskilstuna.