Radiospykologen

HG Storm om självmord: Ett av våra stora folkhälsoproblem

5:52 min
  • Det är dags att lyfta blicken och stirra sanningen i vitögat - självmord är den största dödsorsaken bland unga män - och förra året förlorade vi 39 personer i säkra suicid i Värmland.
  • "Vi proklamerade en nollvision när det gäller självmord och nu har självmorden ökat – det är en signal om att vi inte har gjort verkstad av de fina ord som formulerats", säger HG Storm som påminner om att det f i n n s hjälp att få.

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt:

  • Vid akuta lägen, ring alltid 112.
  • Självmordslinjen 90101, svarar mellan 06-24.
  • BRIS 116 111 för dig under 18, svarar mellan 14-21.
  • 1177, för att få information om din närmaste psykiatriska mottagning.