Coronaviruset

Få fall av covid-19 inom Strömsunds äldreomsorg under pandemin

1:59 min
  • Strömsunds kommun är en av de kommuner som hittills har klarat sig bra när det gäller smitta inom äldreomsorgen, med endast tre bekräftade fall.
  • "Vi är otroligt glad och stolt för det", säger Veronica Sjögren Olofsson som är distriktschef vid vård-och omsorgsförvaltningen i Strömsunds kommun. 
  • Strömsunds kommun har inte haft plexiglas vid sina äldreboenden, utan de har i stället tillämpat avstånd vid möten utomhus. Den 15 september fattar myndigheterna beslut om rekommendationer gällande det besöksförbud som råder på landets äldreboenden.